fbpx

Kvaliteedi tagamise alused

Kirjutas
Hinda artiklit
(3 hinnangut)

Leksiko Rahvusvahelise Iluhariduskeskuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

 

Õppekavade kvaliteet

 

Täienduskoolituse õppekavad on koostanud Leksiko Rahvusvahelise Iluhariduskeskuse koolitusjuht Kaia Liikane ja koolitaja Tea Roosvald, kellel mõlemal on õpetaja töökogemus.

 

Tea Roosvald õpib Tallinna Ülikoolis andragoogika erialal viimasel kursusel magistri tasemel ning Kaia Liikane bakalaureuse tasemel. See tagab õppekavade loomise ja koolitusprotsessi juures täiskasvanud õppija vajaduste ja võimalustega arvestamise ning täiskasvanutele sobiva metoodika kasutamise Leksiko Rahvusvahelises Iluhariduskeskuses.

 

Kaia Liikane on lisaks töötanud erikoolis, kus oli vaja õpilastele koostada individuaalseid õppeplaane ning on läbinud individuaalse õppekava koostamise koolituse.

 

Õppekavad on loodud vastavalt väljundipõhise õppekava koostamise juhendile. Õppekavade väljundite ja kestuse reaalsusele vastavust on kontrollitud ja korrigeeritud Iluhariduskeskuse viimase nelja tegevusaasta analüüsi põhjal.

 

Õppekavade kvaliteedi tagab nende koostamine kaheliikmelises töörühmas (Kaia Liikane ja Tea Roosvald) ning juhatuse liikme poolne kontroll. Õppekava ei kinnitata kui mõlemad koostajad ja juhatuse liige ei saavuta konsensust.

 

Ülaltoodud õppekava kvaliteedi näitajad on kontrollitavad meie kodulehel koolitajate tutvustuse ja välja pandud õppekavade põhjal.

 

Koolituste kvaliteet

 

Kõik Leksiko Rahvusvahelise Iluhariduskeskuse koolitajad on oma eriala spetsialistidena töötanud vähemalt 4 aastat.

 

Kaia Liikane ja Tea Roosvald õpivad Tallinna Ülikoolis andragoogika erialal ning on korraldanud oma ettevõttes sisekoolitusena täiskasvanute õppe iseärasusi käsitlevaid kursusi kõigile koolitajatele.

 

Õppegrupid oskuskoolitustel on väikesed (3-4 inimest), õppeprotsess on kaasav ning palju praktikat ja personaalset juhendamist võimaldav. Koolitajad lähtuvad oskuskoolituse eripäradest ning palju tähelepanu pööratakse töövõtete lihvimisele.

 

Teooria ja praktika on tasakaalus ja iga teoreetilise materjaliga käib kaasas praktika.

 

Koolituste praegune õppegrupi suurus ning teooria ja praktika tasakaal on kujundatud viimase nelja tegevusaasta tagasiside ja koolitajate eneseanalüüsi põhjal.

 

Koolituste kvaliteedi tagab kontroll, mis põhineb õppijate tagasisidel, juhtkonna pistelisel tunnivaatlusel ning videosalvestistel koolitustest.

 

Ülalmainitud koolituse kvaliteedi näitajad on kontrollitavad kodulehel koolitajate tutvustuste ja õppeprotsessi vaatluse põhjal.

 

Õppekeskkonna kvaliteet

 

Õppekeskkond võimaldab töövõtete praktiseerimist tingimustes, mis sarnanevad reaalsele töökohale ning vastavad sotsiaalministri määrusele Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele.

 

Õppekeskkonna kvaliteedi tagab see, et samu ruume kasutavad ka ilusalongis töötavad meistrid oma professionaalse teenuse osutamisel ning ruumid vastavad tervisekaitsenõuetele.

 

Tagasiside

 

Tagasisidet kogutakse õppijatelt ning iluteenuste koolituse puhul ka modellidelt iga koolituspäeva lõpus. Tagasiside saamiseks on vorm, kus õppija ja modell saavad anda hinnangu koolituse korraldusele ning konkreetse koolitaja tegevusele. Kui üks ettepanek või kaebus kordub viie õpilase tagasisides, tehakse koolituse osas vastavad ümberkorraldused, et koolitus vastaks õppijate vajadustele ja ootustele.

 

Kui ettepanekute ja kaebuste alusel koolituse muutmine põhjustaks õppeprotsessi ebaefektiivsust, siis koolitust ei muudeta. Leksiko Rahvusvaheline Iluhariduskeskus jätab endale õiguse kujundada õppeprotsessi metoodika ja koolituse ülesehitus vastavalt professionaalide parimatele praktikatele ning eelkõige on eesmärgiks väljundite tagamine kõigil õppekavadel.

Viimati muudetud Kolmapäev, 04 Mai 2016 00:17

Leksiko Iluhariduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Töötukassa koolitus: tööta ja õpi

Koolitus järelmaksuga

Liisi TS RGB 300x148

 

Ootamatute väljaminekute ja suuremate kulutuste puhul on mõistlikuks abimeheks järelmaks, mille abil saad toote või teenuste eest maksta pikema perioodi jooksul ning osade kaupa. Helista +372 55515281 ja küsi tingimusi või saada küsimus alloleva vormi kaudu

Sisene