fbpx

MP202 Pediküüri baaskursuse õppekava

Kirjutas

Õppekava

Koolitusasutus

Leksiko Rahvusvaheline Iluhariduskeskus

Õppekavarühm

Juuksuritöö ja iluteenindus

Õppevaldkond

Teenindus

Õppekava nimetus

MP202 Pediküüri baaskursus

Õppetöö keel

Eesti keel, vene keel

Õppegrupi suurus

1-4 inimest

Kogumaht

18 akadeemilist tundi

Auditoorseid tunde kokku

14 akadeemilist tundi

Juhendatud e-õpe

-

Teooriaga lõimitud töövõtete õpe

14

Juhendatud praktika

-

Hindelisi töid

1

Hindeliste tööde kestus

4

Nõuded õpingute alustamiseks

-

Eeldused koolituse läbimiseks

Õpingute jooksul on kohustuslik läbida õppekava „Erialane anatoomia, patoloogia ja hügieeni reeglid iluteenuse osutajale“. Soovitav on hügieeniprotseduuride osa läbida enne esimest kontaktõppe tundi, et olla valmis neid protseduure koolituse ajal praktiseerima.

Koolituse korraldus Koolitusele tuleb õppijal võtta kaasa modellid, kelle peal protseduure praktiseeritakse. Kokku on koolituse läbimiseks vaja 3 modelli

Õppekava eesmärgid

Õppija iseseisev toimetulek pediküüri teenuse osutamisega kliendile, varieerides vastavalt vajadusele SPA-, klassikalise ja kiirpediküüri töövõtteid, kasutades viimistluseks tavalist lakki ning järgides ohutus- ja tervisekaitsereegleid. Pakkuda võimalust elukestvaks õppeks ja arenguks. Võimaldada täiskasvanud õppijal omandada konkurentsivõimelisel tasemel eriala, millega siseneda tööturule või jätkata seal senisest edukamalt. Võimaldada iluteeninduse valdkonnas tegutseval inimesel ennast täiendada. Anda õppijale võimalus kujundada praktiliste tööde käigus pediküürija tööks vajalikke vilumusi ning isiksuseomadusi, hoiakuid ja oskusi, mis on vajalikud klienditeeninduses.

Õppe sisu

Õpingute jooksul käsitletakse järgmisi teemasid teoorias ja praktikas:

 • nõuetekohased hügieeniprotseduurid ilusalongis,
 • klassikaline pediküür,
 • kuiv pediküür,
 • spa-pediküür,
 • jalgade massaaž,
 • massaaži vastunäidustused,
 • lakkimistehnika, prantsuse lakk.

Õpiväljundid

Õppija teeb iseseisvalt kliendile nii klassikalist, kuiva, kui ka spa-pediküüri, kasutades õigeid tehnikaid, valdab lakkimistehnikat ning lakib varbaid korrektselt nii tumeda lakiga kui prantsuse stiilis, arvestab massaaži kontraindikatsioonidega ja oskab teha elementaarset käte massaaži. Õppija järgib teenuseid osutades hügieenireegleid vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele. Arvestab iluteenuseid osutades inimese anatoomia ja füsioloogiaga ning ei kahjusta kliendi tervist mehhaaniliselt ega nakkusi edasi kandes.

Õppekeskkond         

Eesti õigusaktidele vastavad ilusalongi ruumid, kus on iluteeninduseks vajalik sisseseade, materjalid, instrumendid  ja hügieeninurk.

Koolitaja(d)

Kaia Liikane, Tea Roosvald

Lõpetamise tingimused

Koolituse tunnistuse saamiseks tuleb positiivsele hindele sooritada teooriateadmiste testid ja praktiline töö (pediküür tumeda lakiga). Teooriateadmiste ja praktiliste oskuste kontrolli võib ühe koolituse jooksul proovida läbida kolm korda.

Hindamine

Hinnatakse kümnepallisüsteemis. Hindamisel võetakse aluseks viis kategooriat:

 • hügieeni tagamine,
 • pediküüri tehnika,
 • varbaküünte kuju ja jalahoolduse tulemuse üldine esteetilisus,
 • lakkimistehnika ja lakitud küünte esteetilisus,
 • teoreetiline küsimus.

Igas kategoorias on võimalik saada 0-2 palli. Koolitaja annab numbrilise hinnangu ja sõnalise tagasiside. Õpiväljundid loetakse saavutatuks, kui õppija saab kokku vähemalt 5 palli (50%). Iseseisvaid töid võib teha koolituskeskuses või pildistada vastavalt koolitaja antud juhendile ja esitada virtuaalselt.

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid

Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning kõigi õppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise korral - tunnistus. Õppekava osaliselt läbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse - tõend koolitusel osalemise kohta.

Õppematerjalid

Kooli poolt koostatud konspekt paberkandjal või virtuaalses vormis.

 Uued, 2015 aasta TÄKS alusel koostatud õppekavad. NB! Lehel avaldatud õppekavad ja muu materjal on Leksiko Rahvusvahelise Iluhariduskeskuse omand ja autorikaitse objekt, materjalide loata kasutamine on keelatud.

Loe 1534 korda

Leksiko Iluhariduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Töötukassa koolitus: tööta ja õpi

Koolitus järelmaksuga

Liisi TS RGB 300x148

 

Ootamatute väljaminekute ja suuremate kulutuste puhul on mõistlikuks abimeheks järelmaks, mille abil saad toote või teenuste eest maksta pikema perioodi jooksul ning osade kaupa. Helista +372 55515281 ja küsi tingimusi või saada küsimus alloleva vormi kaudu

Sisene