fbpx

NA607 3D Nail Art akrüüli ja geeliga õppekava

Kirjutas
Õppekava
Koolitusasutus Leksiko Rahvusvaheline Iluhariduskeskus
Õppekavarühm Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppevaldkond Teenindus
Õppekava nimetus e.k. NA607 3D Nail Art akrüüli ja geeliga
Õppekava nimetus i.k.
Õppekava nimetus v.k.
Õppetöö keel Eesti keel
Õppegrupi suurus 1-3 inimest
Kogumaht 12 akadeemilist tundi (a 45 min)
Auditoorseid tunde kokku 12 akadeemilist tundi
Juhendatud e-õpe -
Teooriaga lõimitud töövõtete õpe 7 akadeemilist tundi
Juhendatud praktika -
Hindelisi töid 1 tk
Hindeliste tööde maht 1 akadeemiline tund
Nõuded õpingute alustamiseks -
Eeldused koolituse läbimiseks -
Koolituse korraldus Koolitus toimub näidismaterjalidega plastiktippidel ja aluspaberil, koolitusele ei ole vaja kaasa võtta modelle.
Õppekava eesmärgid Õppija iseseisev toimetulek heal tehnilisel tasemel 3D küünekujunduse loomisega, kasutades otstarbekalt 3D geele ja 3D akrüüle ning nende omadusi, sobilikke töövahendeid ja tehnilisi võtteid.
Õppe sisu

Õpingute jooksul antakse teoreetiline ülevaade ja läbitakse praktiliselt järgmised teemad:

 • 3D disaini tehnilised eripärad ja kasutamine eri tüüpi kunstküüntel,
 • 3D geelid ja nende kasutusviisid, erinevused võrreldes isetasanduvate ehitus- ja värvigeelidega ning 3D akrüülidega,
 • sobivad pintslid ja nende kasutamisviisid 3D geeliga,
 • 3D geelitehnika põhilised töövõtted ja tuntuimad elemendid,
 • 3D geelist elemendid kompositsioonides, mitmevärviline 3D geelidisain, kombineerimine lakidisaini võtetega ja küünekaunistuste kasutamine,
 • Akrüülpulbri ja monomeeri kasutamise algtõed,
 • Akrüüli töövahendid ja nende säästev kasutamine,
 • 3D akrüüldisaini põhilised töövõtted ja põhielemendid,
 • erinevad efektakrüülpulbrite (värvilised, glitter, camouflage, läbipaistvad värvilised akrüülpulbrid) ja nende kasutusviisid,
 • mitmevärviline ja mitmetasandiline akrüüldisain,
 • 3D akrüülelemendid kompositsioonides,
 • monomeerijäägi utiliseerimine ja akrüülmaterjalide säilitamine.
Õpiväljundid Õppija teostab tuntud põhielemente ja kasutab kompositsioonides 3D geeli ja 3D akrüüli tehnikas ning oskab valida vajadustele vastava tehnika. Õppija orienteerub materjalides, tunneb töövahendeid ja kasutab põhivõtteid tehniliselt korrektselt. Oskab kasutada 3D elemente erinevat tüüpi kunstküüntel ja luua ühe- ning mitmekihilisi disaine ja eksponeerida oma oskusi reklaamtippidel. Kasutab oma teadmisi uute 3D disainide analüüsimiseks ja enesearenguks.
Õppekeskkond
Õppestuudio, kus on küünetehniku töölauad, UV-lambid, LED-lambid, küünetehniku puur, tolmuimur lauale, sundventilatsioon, vajalikud materjalid ja töövahendid, kraanikauss kuuma ja külma veega, arvuti.
Koolitaja(d) Tea Roosvald, Kaia Liikane.
Lõpetamise tingimused Praktililise töö esitlemine - tehnikate näidised tippidel.
Hindamismeetod

Koolitaja annab sõnalise tagasiside ja ka numbrilise hinde. Hinnatakse kümnepallisüsteemis. Hindamisel võetakse aluseks viis kategooriat:

 • õigete tehnikate omandamine ja tehniline teostus, erinevate materjalide kasutamine,
 • elementide kombineerimine ja kompositsioon,
 • elementide kasutamine tasasel ja kumeral pinnal,
 • töövahendite säästev kasutamine, jääkide õige utiliseerimine ja materjalide säilitamine,
 • vastus teoreetilisele küsimusele.

Igas kategoorias on võimalik saada 0-2 palli. Õpiväljundid loetakse saavutatuks, kui õppija saab kokku vähemalt 5 palli (50%). 

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning kõigi õppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise korral - tunnistus. Õppekava osaliselt läbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse - tõend koolitusel osalemise kohta.
Õppematerjalid Kooli poolt koostatud õppematerjal paberkandjal ja virtuaalselt.
Uued, 2015 aasta TäKS alusel koostatud õppekavad. NB! Lehel avaldatud õppekavad ja muu materjal on Leksiko Rahvusvahelise Iluhariduskeskuse omand ja autorikaitse objekt, materjalide loata kasutamine on keelatud.
Loe 1085 korda

Leksiko Iluhariduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Töötukassa koolitus: tööta ja õpi

Koolitus järelmaksuga

Liisi TS RGB 300x148

 

Ootamatute väljaminekute ja suuremate kulutuste puhul on mõistlikuks abimeheks järelmaks, mille abil saad toote või teenuste eest maksta pikema perioodi jooksul ning osade kaupa. Helista +372 55515281 ja küsi tingimusi või saada küsimus alloleva vormi kaudu

Sisene