fbpx

NA601 Nail-Art assortii (baaskoolitus laki- ja geelitehnikatega) õppekava

Kirjutas
Õppekava
Koolitusasutus Leksiko Rahvusvaheline Iluhariduskeskus
Õppekavarühm Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppevaldkond Teenindus
Õppekava nimetus e.k. NA601 Nail-Art Assortii (baaskoolitus laki- ja geelitehnikatega)
Õppekava nimetus i.k.
Õppekava nimetus v.k.
Õppetöö keel Eesti keel
Õppegrupi suurus 3-5 inimest
Kogumaht 8 akadeemilist tundi (a 45 min)
Auditoorseid tunde kokku 8 akadeemilist tundi 
Juhendatud e-õpe -
Teooriaga lõimitud töövõtete õpe 7 akadeemilist tundi
Juhendatud praktika -
Hindelisi töid 1 tk
Hindeliste tööde maht 1 akadeemiline tund
Nõuded õpingute alustamiseks -
Eeldused koolituse läbimiseks -
Koolituse korraldus Koolitus toimub näidismaterjalidega plastiktippidel ja aluspaberil, koolitusele ei ole vaja kaasa võtta modelle.
Õppekava eesmärgid Luua alus elukestvaks õppeks ja arenguks. Võimaldada iluteeninduse valdkonnas tegutsevatel täiskasvanud õppuritel ennast täiendada Nail Art baastehnikate vallas, jätkamaks omandatud lisaerialaga tööturul senisest edukamalt. Anda õppurile teadmised ja praktilised oskused, mis võimaldavad ilu-ja isikuteenustega tegelevates ettevõtetes pakkuda heal tehnilisel tasemel Nail-Art teenust (küünekaunistuskunsti) laki- ja geelitehnikates erinevate lisandite abil.
Õppe sisu Õpingute jooksul antakse teoreetiline ülevaade ja läbitakse praktiliselt järgmised teemad:
 • Lakkimine, erinevad lakid ja töövahendid,
 • Küünemaalingu põhikomponendid (taustamaaling, kontuur, aktsent ja lisandid),
 • põhitehnikad kuivale lakipinnale,
 • märja laki tehnikad,
 • glitterpulbrite kasutamisvõtted geelis,
 • märja geeli tehnika,
 • värviliste geelide hajutamistehnikad,
 • lihtne akrüülmaaling geelil ja lakil,
 • võtete kombineerimine ja mitmekihiline disain
 • disaini geelküünde planeerimise tehnilised aspektid.
Õpiväljundid Õppija orienteerub Nail Art laki- ja geelimaalingute baastehnikates ja oskab neid kombineerides oma tööd planeerida, tunneb laki- ja geelimaalingute töövahendeid, materjale ja lisandeid ning oskab neid kasutada naturaalsel ja geelküünel, loob ise uusi disaine ja eksponeerib neid reklaamnäidisteks mõeldud tippidel, kasutab Nail Art võtteid tehniliselt korrektselt.
Õppekeskkond
Õppestuudio, kus on küünetehniku töölauad, UV-lamp, küünetehniku puur, tolmuimur lauale, vajalikud materjalid ja töövahendid, kraanikauss kuuma ja külma veega, arvuti.
Koolitaja(d) Tea Roosvald, Tatjana Polina, Kaia Liikane
Lõpetamise tingimused Praktililise töö esitlemine - tehnikate näidised tippidel.
Hindamismeetod

Koolitaja annab praktilisele tööle sõnalise tagasiside ja numbrilise hinnangu, mis aitab planeerida edasist arengut ja parandada puudujääke. Hindamisel võetakse aluseks viis kategooriat:

 • õigete tehnikate omandamine ja tehniline teostus,
 • värvide ja materjalide kasutamine,
 • kompositsioon,
 • fantaasia ja stiil,
 • vastus teoreetilisele küsimusele.

Igas kategoorias on võimalik saada 0-2 palli. Õpiväljundid loetakse saavutatuks, kui õppija saab kokku vähemalt 5 palli (50%).

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning kõigi õppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise korral - tunnistus. Õppekava osaliselt läbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse - tõend koolitusel osalemise kohta.
Õppematerjalid Kooli poolt koostatud õppematerjal paberkandjal või virtuaalselt. 
Uued, 2015 aasta TäKS alusel koostatud õppekavad. NB! Lehel avaldatud õppekavad ja muu materjal on Leksiko Rahvusvahelise Iluhariduskeskuse omand ja autorikaitse objekt, materjalide loata kasutamine on keelatud.
Loe 2414 korda

Leksiko Iluhariduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Töötukassa koolitus: tööta ja õpi

Koolitus järelmaksuga

Liisi TS RGB 300x148

 

Ootamatute väljaminekute ja suuremate kulutuste puhul on mõistlikuks abimeheks järelmaks, mille abil saad toote või teenuste eest maksta pikema perioodi jooksul ning osade kaupa. Helista +372 55515281 ja küsi tingimusi või saada küsimus alloleva vormi kaudu

Sisene