fbpx

MP204 Geellaki baaskoolituse õppekava

Kirjutas
Õppekava
Koolitusasutus Leksiko Rahvusvaheline Iluhariduskeskus
Õppekavarühm Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppevaldkond Teenindus
Õppekava nimetus e.k. MP204 Geellaki baaskoolitus
Õppekava nimetus i.k.
Õppekava nimetus v.k.
Õppetöö keel Eesti keel, vene keel
Õppegrupi suurus 1-4 inimest
Kogumaht 
12 akadeemilist tundi
Auditoorseid tunde, sh juhendatud e-õpe  9 akadeemilist tundi (a 45 min)
Juhendatud e-õpe -
Teooriaga lõimitud töövõtete õpe 9 akadeemilist tundi
Juhendatud praktika -
Hindelisi töid
Hindeliste tööde kestus 3 akadeemilist tundi
Nõuded õpingute alustamiseks -
Eeldused koolituse läbimiseks Õpingute jooksul on kohustuslik läbida õppekava „Erialane anatoomia, patoloogia ja hügieeni reeglid iluteenuse osutajale“. Soovitav on  hügieeniprotseduuride osa läbida enne esimest kontaktõppe tundi, et olla valmis neid protseduure koolituse ajal praktiseerima.
Koolituse korraldus Koolitusele tuleb õppijal võtta kaasa modellid, kelle peal protseduure praktiseeritakse. Kokku on koolituse läbimiseks vaja 2-3 modelli.
Õppekava eesmärgid Õppija iseseisev toimetulek geellaki paigalduse ja hoolduse teenuse osutamisega kliendile nii tumeda geellaki kui prantsuse disainiga ning järgides ohutus- ja tervisekaitsereegleid. Pakkuda võimalust elukestvaks õppeks ja arenguks. Võimaldada täiskasvanud õppijal omandada konkurentsivõimelisel tasemel eriala, millega siseneda tööturule või jätkata seal senisest edukamalt. Võimaldada iluteeninduse valdkonnas tegutseval inimesel ennast täiendada. Anda õppijale võimalus kujundada praktiliste tööde käigus maniküürija tööks vajalikke vilumusi ning isiksuseomadusi, hoiakuid ja oskusi, mis on vajalikud klienditeeninduses.
Õppe sisu

Õpingute jooksul antakse teoreetiline ülevaade ja läbitakse praktiliselt järgmised teemad:

  • Käte hooldus ja kuivmaniküür,
  • Geellaki kui materjali omapärad,
  • Geellaki paigaldamine, tume värvitoon,
  • Geellaki hooldus ja prantsuse disain.
Õpiväljundid Õppija oskab iseseisvalt paigaldada ja hooldada geellakki ning viia läbi materjaliga sobiv käte ja küünte ettevalmistav hooldus. Suudab klienti nõustada geellakitud küüsi õigesti kohtlema ning teab levinumaid vigu ning probleeme, mis geellaki püsivust ohustavad. Õppija järgib teenuseid osutades hügieenireegleid vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele. Arvestab iluteenuseid osutades inimese anatoomia ja füsioloogiaga ning ei kahjusta kliendi tervist mehhaaniliselt ega nakkusi edasi kandes.
Õppekeskkond
Eesti õigusaktidele vastavad ilusalongi ruumid, kus on iluteeninduseks vajalik sisseseade, materjalid, instrumendid ja hügieeninurk.
Koolitaja(d) Kaia Liikane, Tea Roosvald
Lõpetamise tingimused Koolituse tunnistuse saamiseks tuleb positiivsele hindele sooritada teooriateadmiste testid ja praktiline töö (geellaki paigaldus või hooldus tumeda lakiga). Teooriateadmiste ja praktiliste oskuste kontrolli võib ühe koolituse jooksul proovida läbida kolm korda.
Hindamismeetod

Koolitaja annab praktilisele tööle sõnalise hinnangu, mis aitab planeerida edasist arengut ja parandada puudujääke. Hinne kujuneb vastavalt kriteeriumitele:

  • Töökoha ettevalmistus ja maniküüri läbiviimine,
  • Kuivmaniküüri tulemus, küünte kuju, küünte ja küünenahkade ettevalmistus geellakiga katmiseks,
  • Geellakkimise võtted,
  • Tulemuse esteetiline välimus, disain,
  • Teoreetilised teadmised.

Igas kategoorias on võimalik saada 0-2 palli. Õpiväljundid loetakse saavutatuks, kui õppija saab kokku vähemalt 5 palli (50%)

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning kõigi õppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise korral – tunnistus. Õppekava osaliselt läbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse – tõendkoolitusel osalemise kohta.
Õppematerjalid Kooli poolt koostatud õppematerjal paberkandjal või virtuaalses vormis.

Uued, 2015 aasta TÄKS alusel koostatud õppekavad. NB! Lehel avaldatud õppekavad ja muu materjal on Leksiko Rahvusvahelise Iluhariduskeskuse omand ja autorikaitse objekt, materjalide loata kasutamine on keelatud.

Loe 1257 korda

Leksiko Iluhariduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Töötukassa koolitus: tööta ja õpi

Koolitus järelmaksuga

Liisi TS RGB 300x148

 

Ootamatute väljaminekute ja suuremate kulutuste puhul on mõistlikuks abimeheks järelmaks, mille abil saad toote või teenuste eest maksta pikema perioodi jooksul ning osade kaupa. Helista +372 55515281 ja küsi tingimusi või saada küsimus alloleva vormi kaudu

Sisene