fbpx

RK301 Ripsmete-kulmude keemiline värvimine ja kulmude kujundamine õppekava

Kirjutas

Õppekava
Koolitusasutus Leksiko Rahvusvaheline Iluhariduskeskus
Õppekavarühm Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppevaldkond Teenindus
Õppekava nimetus e.k. RK301 Ripsmete-kulmude keemiline värvimine ja kulmude kujundamine 
Õppekava nimetus i.k.  
Õppetöö keel Eesti keel
Õppegrupi suurus 1-4 õpilast
Koolituse kogumaht 7 akadeemilist tundi
Auditoorseid tunde kokku 5 akadeemilist tundi
Juhendatud e-õpe -
Teooriaga lõimitud töövõtete õpe 5 akadeemilist tundi
Juhendatud praktika -
Hindelisi töid 1 tk
Hindeliste tööde kestus 2 akadeemilist tundi
Nõuded õpingute alustamiseks -
Eeldused koolituse läbimiseks Õpingute jooksul on kohustuslik läbida õppekava „Erialane anatoomia, patoloogia ja hügieeni reeglid iluteenuse osutajale“. Soovitav on hügieeniprotseduuride osa läbida enne esimest kontaktõppe tundi, et olla valmis neid protseduure koolituse ajal praktiseerima.
Koolituse korraldus Koolitusele tuleb õppijal võtta kaasa modellid, kelle peal protseduure praktiseeritakse. Koolituse auditoorse osa läbimiseks on vaja 2 modelli, iseseisvate eksamitööde jaoks täiendavalt 1 modell, kokku: 3 modelli.
Õppekava eesmärgid Õpilase iseseisev toimetulek ripsmete ja kulmude keemilise värvimise teenuse pakkumise ning kulmude kujundamisega nii pintsettide kui depilatsioonivaha abil kliendile, järgides ohutus- ning tervisekaitsereegleid.
Õppe sisu

Õpingute jooksul käsitletakse järgmisi teemasid teoorias ja praktikas:

 • Kulmude ja ripsmete keemiline värvimine,
 • kulmude kujundamine/korrigeerimine pintsettide abil,
 • kulmude kujundamine/korrigeerimine depilatsioonivaha abil,
 • Näotüübiga sobiva kulmukaare leidmine,
 • Kulmu- ja ripsmete keemilise värvimiseks ja kulmude kujundamiseks kasutavad materjalid ja tööriistad,
 • Töövahendite ja tööruumi puhastamine ja desinfektsioon.
Õpiväljundid

Õppija värvib iseseisvalt kliendi ripsmeid ja kulme keemiliselt, kujundab kulme pintsettide ning vaha abil ning oskab vastavalt näotüübile ning olemasoleva karvastiku piires valida kulmudele sobiva kuju, kasutades eelmainitud protseduure tehes sobivaid töövõtteid ja tehnikaid, vältides kliendile tervise- ja nahakahjustuste tekitamist nii mehhaaniliselt kui ka nakkusi edasi kandes.

Õppekeskkond
Eesti õigusaktidele vastavad ilusalongi ruumid, kus on iluteeninduseks vajalik sisseseade, materjalid, instrumendid ja hügieeninurk.
Koolitaja(d) Kaia Liikane, Tea Roosvald, Birgit Lodeikin.
Lõpetamise tingimused Koolituse tunnistuse saamiseks tuleb sooritada teooriateadmiste kontroll ja 1 praktiline eksamitöö (ripsmete ja kulmude keemiline värvimine ja kulmude korrigeerimine pintsettide abil) positiivsele hindele. Teooriateadmiste ja praktiliste oskuste kontrolli võib ühe koolituse jooksul proovida läbida kaks korda.
Hindamine

Hinnatakse kümnepallisüsteemis. Hindamisel võetakse aluseks viis kategooriat:

 • Hügieenireeglite järgimine ja asjakohane isikukaitsevahendite kasutamine,
 • Töövõtete valik, materjalide tundmine ning nende õige kasutamine;
 • Allergeenide ja ärritusohuga arvestamine;
 • Töötulemuse esteetilisus;
 • Teoreetilised teadmised.

Igas kategoorias on võimalik saada 0-2 palli. Õpiväljundid loetakse saavutatuks, kui õppija saab kokku vähemalt 5 palli (50%).

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning kõigi õppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise korral - tunnistus. Õppekava osaliselt läbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse - tõend koolitusel osalemise kohta.
Õppematerjalid Kooli poolt koostatud õppematerjalid paberkandjal ja virtuaalses vormis.


Uued, 2015 aasta TäKS alusel koostatud õppekavad. NB! Lehel avaldatud õppekavad ja muu materjal on Leksiko Rahvusvahelise Iluhariduskeskuse omand ja autorikaitse objekt, 
materjalide loata kasutamine on keelatud.

Loe 943 korda

Leksiko Iluhariduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Töötukassa koolitus: tööta ja õpi

Koolitus järelmaksuga

Liisi TS RGB 300x148

 

Ootamatute väljaminekute ja suuremate kulutuste puhul on mõistlikuks abimeheks järelmaks, mille abil saad toote või teenuste eest maksta pikema perioodi jooksul ning osade kaupa. Helista +372 55515281 ja küsi tingimusi või saada küsimus alloleva vormi kaudu

Sisene