fbpx

MP208 Pediküüri meistrikoolitus

Kirjutas

Õppekava

Koolitusasutus

Leksiko Rahvusvaheline Iluhariduskeskus

Õppekavarühm

Juuksuritöö ja iluteenindus

Õppevaldkond

Teenindus

Õppekava nimetus

MP208 Pediküüri meistrikoolitus

Õppetöö keel

Eesti keel, vene keel

Õppegrupi suurus

1-4 inimest

Kogumaht

43 akadeemilist tundi

Auditoorseid tunde kokku

31 akadeemilist tundi

Juhendatud e-õpe

-

Teooriaga lõimitud töövõtete õpe

31 akadeemilist tundi

Juhendatud praktika

-

Hindelisi töid

3

Hindeliste tööde kestus

12 akadeemilist tundi

Nõuded õpingute alustamiseks

-

Eeldused koolituse läbimiseks

Õpingute jooksul on kohustuslik läbida õppekava „Erialane anatoomia, patoloogia ja hügieeni reeglid iluteenuse osutajale“. Soovitav on hügieeniprotseduuride osa läbida enne esimest kontaktõppe tundi, et olla valmis neid protseduure koolituse ajal praktiseerima.

Õppekava eesmärgid

Õppija iseseisev toimetulek ohutu pediküüri teenuse osutamisega kliendile ka probleemsete jalgade korral (konnasilmad, hüperkeratoos, paksenenud küüned jms), varieerides vastavalt vajadusele SPA-, aparaadi-, klassikalise ja kiirpediküüri töövõtteid, kasutades viimistluseks nii tavalist kui ka geellakki ning järgides ohutus- ja tervisekaitsereegleid.  

Õppe sisu

Õpingute jooksul käsitletakse järgmisi teemasid teoorias ja praktikas:

 • nõuetekohased hügieeniprotseduurid ilusalongis,
 • klassikaline pediküür,
 • kiirpediküür,
 • spa-pediküür,
 • jalgade massaaž,
 • massaaži vastunäidustused,
 • lakkimistehnika,
 • jäätmekäitluse ja töökeskkonnanõuete eripärad aparaadipediküüri puhul,
 • aparaadi tööpõhimõte, kasutamise otstarve ja valikuvõimalused töös,
 • pediküür ja jalgade hooldus aparaadi abil,
 • küünte poleerimine aparaadimeetodil,
 • pediküür probleemsetele jalgadele (konnasilmad, hüperkeratoos, paksenenud küüned jms)
 • geellaki kui materjali omapärad,
 • geellaki paigaldamine ja hooldus varbaküüntele.

Õpiväljundid

Õppija teeb iseseisvalt kliendile klassikalist, SPA-, aparaadi ja kiirpediküüri ning valib kliendile sobivaima pediküüriliigi, tuleb toime ka probleemsete jalgadega, kasutab pediküüri viimistlusena nii geellakki kui ka tavalist lakki, lakib ja eemaldab lakki kasutades õigeid töövõtteid, järgib teenuseid osutades hügieenireegleid vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele.

Õppekeskkond         

Eesti õigusaktidele vastavad ilusalongi ruumid, kus on iluteeninduseks vajalik sisseseade, materjalid, instrumendid  ja hügieeninurk.

Koolitaja(d)

Kaia Liikane

Lõpetamise tingimused

Koolituse tunnistuse saamiseks tuleb läbida teooriateadmiste kontroll ja teostada 3 hindelist praktilist tööd positiivsele hindele.

Hindamine

Hinnatakse kümnepallisüsteemis. Hindamisel võetakse aluseks viis kategooriat:

 • hügieeni tagamine,
 • õigete tehnikate kasutamine,
 • pediküüri lõpptulemuse esteetilisus,
 • lakkimistehnika ja lakkimise tulemuse esteetilisus,
 • teoreetilised teadmised.

Igas kategoorias on võimalik saada 0-2 palli. Õpiväljundid loetakse saavutatuks, kui õppija saab kokku vähemalt 5 palli (50%).

Iseseisvaid töid võib teha koolituskeskuses või pildistada vastavalt koolitaja antud juhendile ja esitada virtuaalselt.

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid

Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning kõigi õppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise korral - tunnistus. Õppekava osaliselt läbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse - tõend koolitusel osalemise kohta.

Õppematerjalid

Kooli poolt koostatud konspekt paberkandjal või virtuaalses vormis.

Uued, 2015 aasta TÄKS alusel koostatud õppekavad. NB! Lehel avaldatud õppekavad ja muu materjal on Leksiko Rahvusvahelise Ilukeskuse omand ja autorikaitse objekt, materjalide loata kasutamine on keelatud.

Loe 879 korda

Leksiko Iluhariduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Töötukassa koolitus: tööta ja õpi

Koolitus järelmaksuga

Liisi TS RGB 300x148

 

Ootamatute väljaminekute ja suuremate kulutuste puhul on mõistlikuks abimeheks järelmaks, mille abil saad toote või teenuste eest maksta pikema perioodi jooksul ning osade kaupa. Helista +372 55515281 ja küsi tingimusi või saada küsimus alloleva vormi kaudu

Sisene