fbpx

Depilatsiooni meistrikoolitus koos juhendatud praktikaga õppekava (D506)

Kirjutas

Õppekava

Koolitusasutus

Leksiko Rahvusvaheline Iluhariduskeskus

Õppekavarühm

Juuksuritöö ja iluteenindus

Õppevaldkond

Teenindus

Õppekava nimetus e.k.

Depilatsiooni meistrikoolitus juhendatud praktikaga

Õppekava nimetus i.k.

Õppekava nimetus v.k.

Õppetöö keel

Eesti keel

Õppegrupi suurus

1-4 inimest

Kogumaht

58 akadeemilist tundi

Auditoorseid tunde kokku

16 akadeemilist tundi

Juhendatud e-õpe

-

Teooriaga lõimitud töövõtete õpe

16 akadeemilist tundi

Juhendatud praktika

24 akadeemilist tundi

Hindelisi töid

6 tk

Hindeliste tööde maht

kokku 18 akadeemilist tundi

Nõuded õpingute alustamiseks

-

Eeldused koolituse läbimiseks

Õpingute jooksul on kohustuslik läbida õppekava „Erialane anatoomia, patoloogia ja hügieeni reeglid iluteenuse osutajale“ põhjal koostatud e-kursus. Soovitav on hügieeniprotseduuride osa läbida enne esimest kontaktõppe tundi, et olla valmis neid protseduure koolituse ajal praktiseerima.

Koolituse korraldus

Koolitusele tuleb õppijal võtta kaasa modellid, kelle peal protseduure praktiseeritakse. Kokku on koolituse läbimiseks vaja 11-15 modelli.

Õppekava eesmärgid

Õpilase iseseisev toimetulek kvaliteetse depilatsiooniteenuse osutamisega kliendile, tundes erinevaid vahasid ja tehnikaid, osates nende vahel valida vastavalt kliendi nahatüübile ja depileeritavale kehapiirkonnale ning järgides kõiki ohutus- ning tervisekaitsereegleid.

Õppe sisu

Koolituse jooksul käsitletakse järgmisi teemasid:

·         depilatsiooniks vajalikud vahendid, nende otstarve, õige kasutamise järjekord ja viis,

·         erinevad vahad ja nende erinevad kasutusviisid,

·         ruumi, instrumentide ja vahendite ettevalmistus depilatsiooni tegemiseks,

·         depilatsiooni tegemiseks vajalikud isikukaitsevahendid,

·         hügieeninõuded juhul, kui esineb oht kokkupuuteks vere või kehavedelikega,

·         kliendi ettevalmistamine protseduuriks, teavitamine riskidest ja depilatsioonijärgselt keelatud tegevustest,

·         vahade valikupõhimõtted ja testimine,

·         vahapadruniga depileerimise põhivõtted,

·         töövõtted depileerimiseks pehme sooja vaha ja spaatliga,

·         kõvavahaga depileerimise põhivõtted,

·         bikiinipiirkonna võimalikult valutu depileerimise printsiibid,

·         vahatamisjärgne nahapuhastus ja -hooldus,

·         aparaatide ja tööruumi õige puhastus ning ohutuks muutmine järgmise kliendi jaoks.

Õpiväljundid

Õppija teeb iseseisvalt, kiiresti ning võimalikult valutult kliendile erinevate kehapiirkondade depilatsiooni padrunivahaga, pehme sooja vahaga või kõvavahaga, valides asjatundlikult kliendi nahatüübile ja depileeritavale kehapiirkonnale sobiliku vaha, valmistades korrektselt ette tööruumi ja kliendi, kasutades õigeid töövõtteid ja vältides kliendile tervise- ja nahakahjustuste tekitamist nii mehhaaniliselt kui ka nakkusi edasi kandes.

Õppekeskkond         

Eesti õigusaktidele vastavad ilusalongi ruumid, kus on iluteeninduseks vajalik sisseseade, materjalid, instrumendid  ja hügieeninurk.

Õppevahendid Depilatsioonivahendite komplekt maksumusega 140.50€.

Koolitaja(d)

Kaia Liikane

Lõpetamise tingimused

Koolituse tunnistuse saamiseks tuleb positiivsele hindele sooritada teooriateadmiste testid ja praktilised tööd (säärte, käte, näokarvade, kaenlaaluste ja bikiinidepilatsioon erinevates tehnikates ning erinevate vahadega). Teooriateadmiste ja praktiliste oskuste kontrolli võib ühe koolituse jooksul proovida läbida kolm korda.

Hindamine

Praktilisi eksamitöid hinnatakse kümnepallisüsteemis. Hindamisel võetakse aluseks viis kategooriat:

  • töövõtete tundmine ning nende õige kasutamine;
  • vahendite ja materjalide tundmine ja asjakohane isikukaitsevahendite kasutamine protseduuri osutamisel;
  • kliendi jaoks ohutuse tagamine ja võimalikult vähe valu põhjustavate töövõtete kasutamine;
  • tulemuse esteetilisus;
  • teooria tundmine.

Igas kategoorias on võimalik saada 0-2 palli. Õpiväljundid loetakse saavutatuks, kui õppija saab kokku vähemalt 5 palli (50%).

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid

Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning kõigi õppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise korral - tunnistus. Õppekava osaliselt läbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse - tõend koolitusel osalemise kohta.

Õppematerjalid

Kooli poolt koostatud konspekt paberkandjal ja virtuaalne õpikeskkond koos testidega teadmiste kontrolliks. 

 

Loe 778 korda

Leksiko Iluhariduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Töötukassa koolitus: tööta ja õpi

Koolitus järelmaksuga

Liisi TS RGB 300x148

 

Ootamatute väljaminekute ja suuremate kulutuste puhul on mõistlikuks abimeheks järelmaks, mille abil saad toote või teenuste eest maksta pikema perioodi jooksul ning osade kaupa. Helista +372 55515281 ja küsi tingimusi või saada küsimus alloleva vormi kaudu

Sisene