fbpx

MP206 Maniküüri meistrikoolituse õppekava

Kirjutas

Õppekava

Koolitusasutus

Leksiko Rahvusvaheline Iluhariduskeskus

Õppekavarühm

Juuksuritöö ja iluteenindus

Õppevaldkond

Teenindus

Õppekava nimetus

MP206 Maniküüri meistrikoolitus 

Õppetöö keel

Eesti keel, vene keel

Õppegrupi suurus

3-5 inimest

Kogumaht

28 akadeemilist tundi

Auditoorseid tunde kokku

22 akadeemilist tundi

Juhendatud e-õpe

-

Teooriaga lõimitud töövõtete õpe

22

Juhendatud praktika

-

Hindelisi töid

2

Hindeliste tööde kestus

6 akadeemilist tundi

Nõuded õpingute alustamiseks

-

Eeldused koolituse läbimiseks

Õpingute jooksul on kohustuslik läbida õppekava „Erialane anatoomia, patoloogia ja hügieeni reeglid iluteenuse osutajale“. Soovitav on hügieeniprotseduuride osa läbida enne esimest kontaktõppe tundi, et olla valmis neid protseduure koolituse ajal praktiseerima.

Koolituse korraldus Koolitusele tuleb õppijal võtta kaasa modellid, kelle peal protseduure praktiseeritakse. Kokku on koolituse läbimiseks vaja 5-6 modelli

Õppekava eesmärgid

Õppija iseseisev toimetulek maniküüri teenuse osutamisega kliendile, varieerides vastavalt vajadusele SPA-, aparaadi-, klassikalise ja kiirmaniküüri töövõtteid, kasutades viimistluseks nii tavalist kui ka geellakki ning järgides ohutus- ja tervisekaitsereegleid.

Õppe sisu

Õpingute jooksul käsitletakse järgmisi teemasid teoorias ja praktikas:

 • nõuetekohased hügieeniprotseduurid ilusalongis,
 • klassikaline maniküür,
 • kiirmaniküür,
 • spa-maniküür,
 • käte massaaž,
 • massaaži vastunäidustused,
 • lakkimistehnika,
 • jäätmekäitlus ja töökeskkonna nõuded, 
 • küünefreesi (aparaadi) tööpõhimõte ja kasutusvõimalused maniküüris,
 • maniküür, küünte poleerimine ja käte hooldus küünefreesi abil,
 • geellaki kui materjali omapärad,
 • geellaki paigaldamine ja hooldus sõrmeküüntele, 

prantsuse maniküür geellakiga.

Õpiväljundid

Õppija teeb iseseisvalt kliendile klassikalist, SPA-, aparaadi ja kiirmaniküüri ning valib kliendile sobivaima maniküüriliigi, kasutab maniküüri viimistlusena nii geellakki kui ka tavalist lakki, lakib ja eemaldab lakki kasutades õigeid töövõtteid, järgib teenuseid osutades hügieenireegleid vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele.

Õppekeskkond         

Eesti õigusaktidele vastavad ilusalongi ruumid, kus on iluteeninduseks vajalik sisseseade, materjalid, instrumendid  ja hügieeninurk.

Koolitaja(d)

Kaia Liikane, Tea Roosvald

Lõpetamise tingimused

Koolituse tunnistuse saamiseks tuleb positiivsele hindele sooritada teooriateadmiste testid ja 2 praktilist tööd (maniküür tumeda lakiga, maniküür tumeda geellakiga). Teooriateadmiste ja praktiliste oskuste kontrolli võib ühe koolituse jooksul proovida läbida kolm korda.

Hindamine

Hinnatakse kümnepallisüsteemis. Hindamisel võetakse aluseks viis kategooriat:

 • õigete tehnikate kasutamine erinevate maniküüriliikide teostamisel,
 • maniküüri tulemuse esteetilisus,
 • lakkimistehnika ja lakkimise tulemuse esteetilisus,
 • küünefreesi otsikute eristamine funktsiooni järgi ja nende sihipärane kasutamine,
 • geellakiga tehtud prantsuse maniküüri esteetika.

Igas kategoorias on võimalik saada 0-2 palli. Õpiväljundid loetakse saavutatuks, kui õppija saab kokku vähemalt 5 palli (50%).

Iseseisvaid töid võib teha koolituskeskuses või pildistada vastavalt koolitaja antud juhendile ja esitada virtuaalselt.

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid

Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning kõigi õppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise korral - tunnistus. Õppekava osaliselt läbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse - tõend koolitusel osalemise kohta.

Õppematerjalid

Kooli poolt koostatud konspekt paberkandjal ja virtuaalne õpikeskkond koos testidega teadmiste kontrolliks.

Uued, 2015 aasta TÄKS alusel koostatud õppekavad. NB! Lehel avaldatud õppekavad ja muu materjal on Leksiko Rahvusvahelise Iluhariduskeskuse omand ja autorikaitse objekt, materjalide loata kasutamine on keelatud.

Loe 600 korda

Leksiko Iluhariduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Töötukassa koolitus: tööta ja õpi

Koolitus järelmaksuga

Liisi TS RGB 300x148

 

Ootamatute väljaminekute ja suuremate kulutuste puhul on mõistlikuks abimeheks järelmaks, mille abil saad toote või teenuste eest maksta pikema perioodi jooksul ning osade kaupa. Helista +372 55515281 ja küsi tingimusi või saada küsimus alloleva vormi kaudu

Sisene