fbpx

GAK108 Polüakrüülgeelküünte ekspresskoolituse õppekava

Kirjutas

Õppekava

Koolitusasutus

Leksiko Rahvusvaheline Iluhariduskeskus

Õppekavarühm

Juuksuritöö ja iluteenindus

Õppevaldkond

Teenindus

Õppekava nimetus

GAK108 Polüakrüülgeelküünte ekspresskoolitus 

Õppetöö keel

Eesti keel

Õppegrupi suurus

1-4 inimest

Kogumaht

23 akadeemilist tundi

Auditoorseid tunde kokku

16 akadeemilist tundi

Juhendatud e-õpe

-

Teooriaga lõimitud töövõtete õpe

16 akadeemilist tundi

Juhendatud praktika

-

Hindelisi töid

1

Hindeliste tööde kestus

7 akadeemilist tundi

Nõuded õpingute alustamiseks

-

Eeldused koolituse läbimiseks

Õpingute jooksul on kohustuslik läbida õppekava „Erialane anatoomia, patoloogia ja hügieeni reeglid iluteenuse osutajale“. Soovitav on hügieeniprotseduuride osa läbida enne esimest kontaktõppe tundi, et olla valmis neid protseduure koolituse ajal praktiseerima.

Koolituse korraldus Koolitusele tuleb õppijal võtta kaasa modellid, kelle peal protseduure praktiseeritakse. Koolituse auditoorse osa läbimiseks on vaja 1 modell, iseseisvate eksamitööde jaoks täiendavalt 1 modell, kokku: 1-2 modelli. 

Õppekava eesmärgid

Õppija iseseisev toimetulek polüakrüülgeelist kunstküünte paigalduse ja hoolduse teenuse osutamisega kliendile, järgides ohutus- ja tervisekaitsereegleid. Kursus sobib täiendkoolituseks teiste kunstküünetehnikate valdajatele.

Õppe sisu

Õpingute jooksul käsitletakse järgmisi teemasid teoorias ja praktikas:

 • nõuetekohased hügieeniprotseduurid ilusalongis,
 • küüne vormidel pikendamine polüakrüüliga modelli ühel käel,
 • küünte tippidel pikendamine polüakrüüliga modelli teisel käel,
 • polüakrüülgeelküünte katmine värvigeeliga,
 • kunstküünte hooldus polüakrüüliga,
 • prantsuse maniküür polüakrüüliga.

Õpiväljundid

Õppija paigaldab iseseisvalt ja õigeid tehnilisi võtteid kasutades kliendile polüakrüülküüned ja teostab sama materjali kasutades kunstküünte hooldust. Õppija järgib teenuseid osutades hügieenireegleid vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele. 

Õppekeskkond

Eesti õigusaktidele vastavad ilusalongi ruumid, kus on iluteeninduseks vajalik sisseseade, materjalid, instrumendid  ja hügieeninurk.

Koolitaja(d)

Kaia Liikane.

Lõpetamise tingimused

Koolituse tunnistuse saamiseks tuleb läbida teooriateadmiste kontroll ja 1 praktiline töö (polüakrüülgeelküünte paigaldus või hooldus prantsuse maniküüriga) positiivsele hindele. Teooriateadmiste ja praktiliste oskuste kontrolli võib ühe koolituse jooksul proovida läbida kolm korda. 

Hindamine

Hinnatakse kümnepallisüsteemis. Hindamisel võetakse aluseks viis kategooriat:

 • hügieeni tagamine,
 • õigete tehnikate kasutamine, tööks vajalike materjalide ja vahendite tundmine
 • küünte kuju esteetilisus,
 • disaini esteetilisus,
 • vastus teoreetilisele küsimusele.

Igas kategoorias on võimalik saada 0-2 palli. Õpiväljundid loetakse saavutatuks, kui õppija saab kokku vähemalt 5 palli (50%).

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid

Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning kõigi õppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise korral - tunnistus. Õppekava osaliselt läbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse - tõend koolitusel osalemise kohta.

Õppematerjalid

Kooli poolt koostatud õppematerjal paberkandjal või virtuaalses vormis.

Uued, 2015 aasta TÄKS alusel koostatud õppekavad. NB! Lehel avaldatud õppekavad ja muu materjal on Leksiko Rahvusvahelise Iluhariduskeskuse omand ja autorikaitse objekt, materjalide loata kasutamine on keelatud.

Loe 455 korda

Leksiko Iluhariduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Töötukassa koolitus: tööta ja õpi

Koolitus järelmaksuga

Liisi TS RGB 300x148

 

Ootamatute väljaminekute ja suuremate kulutuste puhul on mõistlikuks abimeheks järelmaks, mille abil saad toote või teenuste eest maksta pikema perioodi jooksul ning osade kaupa. Helista +372 55515281 ja küsi tingimusi või saada küsimus alloleva vormi kaudu

Sisene