fbpx

GAK106 Kangasküünte koolituse õppekava

Kirjutas

Õppekava

Koolitusasutus

Leksiko Rahvusvaheline Iluhariduskeskus

Õppekavarühm

Juuksuritöö ja iluteenindus

Õppevaldkond

Teenindus

Õppekava nimetus

GAK106 Kangasküünte koolitus

Õppetöö keel

Eesti keel

Õppegrupi suurus

1-4 inimest

Kogumaht

24 akadeemilist tundi

Auditoorseid tunde kokku

17 akadeemilist tundi

Juhendatud e-õpe

-

Teooriaga lõimitud töövõtete õpe

17 akadeemilist tundi

Juhendatud praktika

-

Hindelisi töid

1

Hindeliste tööde kestus

7 akadeemilist tundi

Nõuded õpingute alustamiseks

-

Eeldused koolituse läbimiseks

Õpingute jooksul on kohustuslik läbida õppekava „Erialane anatoomia, patoloogia ja hügieeni reeglid iluteenuse osutajale“. Soovitav on hügieeniprotseduuride osa läbida enne esimest kontaktõppe tundi, et olla valmis neid protseduure koolituse ajal praktiseerima.

Koolituse korraldus Koolitusele tuleb õppijal võtta kaasa modellid, kelle peal protseduure praktiseeritakse. Koolituse auditoorse osa läbimiseks on vaja 1 modell, iseseisvate eksamitööde jaoks tuleb sama või täiendavalt 1 modell, kokku: 1-2 modelli.

Õppekava eesmärgid

Õppija iseseisev toimetulek kangasküünte paigalduse ja hoolduse teenuse osutamisega kliendile, kasutades sihipärastel ja õigesti kangasküünte töövahendeid ning elementaarseid kangasküüntega sobivaid disainimaterjale, järgides ohutus- ja tervisekaitsereegleid. 

Õppe sisu

Õpingute jooksul käsitletakse järgmisi teemasid teoorias ja praktikas:

  • nõuetekohased hügieeniprotseduurid ilusalongis,
  • kangasküünte paigaldus tippidel,
  • kangasküünte hooldus,
  • kangasküüntega sobivad disaini- ja kattematerjalid.

Õpiväljundid

Õppija paigaldab iseseisvalt õigeid tehnilisi võtteid kasutades kliendile kangasküüned ja teostab kangasküünte hooldust. Õppija kasutab kangasküünte disainimiseks lakki, prantsuse lakki ja lihtsamaid kangasküüntega sobivaid aplikatsioone. Õppija järgib teenuseid osutades hügieenireegleid vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele.

Õppekeskkond

Eesti õigusaktidele vastavad ilusalongi ruumid, kus on iluteeninduseks vajalik sisseseade, materjalid, instrumendid ja hügieeninurk.

Koolitaja(d)

Kaia Liikane.

Lõpetamise tingimused

Koolituse tunnistuse saamiseks tuleb läbida teooriateadmiste kontroll ja teostada 1 hindeline praktiline töö positiivsele hindele. Teooriateadmiste ja praktiliste oskuste kontrolli võib ühe koolituse jooksul proovida läbida kolm korda.

Hindamine

Hinnatakse kümnepallisüsteemis. Hindamisel võetakse aluseks viis kategooriat:

  • hügieeni tagamine,
  • õigete tehnikate kasutamine, tööks vajalike materjalide ja vahendite tundmine
  • küünte kuju esteetilisus,
  • disaini esteetilisus,
  • teoreetilised teadmised.

Igas kategoorias on võimalik saada 0-2 palli. Õpiväljundid loetakse saavutatuks, kui õppija saab kokku vähemalt 5 palli (50%).

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid

Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning kõigi õppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise korral - tunnistus. Õppekava osaliselt läbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse - tõend koolitusel osalemise kohta.

Õppematerjalid

Kooli poolt koostatud õppematerjal paberkandjal või virtuaalses vormis.

Uued, 2015 aasta TÄKS alusel koostatud õppekavad. NB! Lehel avaldatud õppekavad ja muu materjal on Leksiko Rahvusvahelise Iluhariduskeskuse omand ja autorikaitse objekt, materjalide loata kasutamine on keelatud.

Loe 575 korda

Leksiko Iluhariduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Töötukassa koolitus: tööta ja õpi

Koolitus järelmaksuga

Liisi TS RGB 300x148

 

Ootamatute väljaminekute ja suuremate kulutuste puhul on mõistlikuks abimeheks järelmaks, mille abil saad toote või teenuste eest maksta pikema perioodi jooksul ning osade kaupa. Helista +372 55515281 ja küsi tingimusi või saada küsimus alloleva vormi kaudu

Sisene