fbpx

Geelküünte täiendkoolitus professionaalsuse tõstmiseks (GAK111)

Kirjutas

Geelküünte täiendkoolituse õppekava GAK111

Vaata siit koolituste hinnakirja

Őppekava

Koolitusasutus

Leksiko Rahvusvaheline Iluhariduskeskus

Őppekavarühm

Juuksuritöö ja iluteenindus

Őppevaldkond

Teenindus

Őppekava nimetus

GAK111 Geelküünte täiendkoolitus professionaalsuse tőstmiseks

Őppetöö keel

Eesti keel, vene keel

Őppegrupi suurus

3-5 inimest

Kogumaht

20 akadeemilist tundi

Auditoorseid tunde kokku

14 akadeemilist tundi

Juhendatud e-őpe

-

Teooriaga lőimitud töövőtete őpe

14 akadeemilist tundi

Juhendatud praktika

-

Hindelisi töid

1

Hindeliste tööde maht

6 akadeemilist tundi

Nőuded őpingute alustamiseks

Geelküünte baasoskuste olemasolu.

Eeldused koolituse läbimiseks

Őpingute jooksul on kohustuslik läbida őppekava „Erialane anatoomia, patoloogia ja hügieeni reeglid iluteenuse osutajale“. Soovitav on hügieeniprotseduuride osa läbida enne esimest kontaktőppe tundi, et olla valmis neid protseduure koolituse ajal praktiseerima.

Őppekava eesmärgid

Őppija iseseisev toimetulek erinevate probleemidega kunstküünte paigaldusel ja hooldusel, őppija oskus erinevaid töövőtteid ja materjale vastavalt vajadusele kombineerida ning ennetada levinumaid probleeme.  

Őppe sisu

Őpingute jooksul käsitletakse järgmisi teemasid teoorias ja praktikas:

 • kunstküünte paigaldus lühikese küüneplaadiga näritud küüntega kliendile,
 • erinevad geelküünte materjalid, nende omadused ja kombineerimine, sh disainimaterjalide kombineerimine ehitusgeelidega,
 • tööaja optimeerimine,
 • küüne iluvigade varjamine sobiva disainiga,
 • hooldus keerulise kujuga geelküüntele,
 • purunenud geelküünte parandamine, kasutades erinevaid materjale ja töövőtteid
 • erinevad purunemise liigid, nende pőhjused ja ennetamine.

Őpiväljundid

Őppija paigaldab ja hooldab iseseisvalt ja liigse ajakuluta geelküüsi ka keerulise kujuga küüntele ning suudab lahendada mitmesuguseid ettetulevaid probleeme, kombineerides erinevaid materjale ja töövőtteid. Őppija järgib teenuseid osutades hügieenireegleid vastavalt Eestis kehtivatele őigusaktidele.

Őppekeskkond         

Eesti őigusaktidele vastavad ilusalongi ruumid, kus on iluteeninduseks vajalik sisseseade, materjalid, instrumendid  ja hügieeninurk.

Koolitaja(d)

Kaia Liikane.

Lőpetamise tingimused

Koolituse tunnistuse saamiseks tuleb läbida teooriateadmiste kontroll ja teostada 1 hindeline praktiline töö positiivsele hindele.

Hindamine

Hinnatakse kümnepallisüsteemis. Hindamisel vőetakse aluseks viis kategooriat:

 • nőuetekohase hügieeni tagamine enne teenust, teenuse ajal ja lőpus,
 • sobiva lahenduse leidmine keerulise kujuga küüntele püsivate ja tugevate geelküünte paigaldamisel ja hooldamisel,
 • sobiva lahenduse leidmine purunenud küünte parandamisel,
 • valminud geelküünte esteetilisus,
 • edaspidise purunemise ennetamine.

Igas kategoorias on vőimalik saada 0-2 palli. Őpiväljundid loetakse saavutatuks, kui őppija saab kokku vähemalt 5 palli (50%).

Lőpetamisel väljastatavad dokumendid

Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning kőigi őppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise korral - tunnistus. Őppekava osaliselt läbinud, hindamisel mitteosalenud vői hindamist mitteläbinud őppijale väljastatakse tőend koolitusel osalemise kohta.

Őppematerjalid

Kooli poolt koostatud esitlusmaterjalid ning őppematerjalid paberkandjal ja virtuaalses vormis.

Loe 212 korda

Leksiko Iluhariduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Töötukassa koolitus: tööta ja õpi

Koolitus järelmaksuga

Liisi TS RGB 300x148

 

Ootamatute väljaminekute ja suuremate kulutuste puhul on mõistlikuks abimeheks järelmaks, mille abil saad toote või teenuste eest maksta pikema perioodi jooksul ning osade kaupa. Helista +372 55515281 ja küsi tingimusi või saada küsimus alloleva vormi kaudu

Sisene