fbpx

MP213P Aparaadipediküür juhendatud praktikaga õppekava

Kirjutas
Õppekava
Koolitusasutus Leksiko Rahvusvaheline Iluhariduskeskus
Õppekavarühm Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppevaldkond Teenindus
Õppekava nimetus e.k. MP213P Aparaadipediküür koos juhendatud praktikaga 
Õppekava nimetus i.k.
Õppekava nimetus v.k.
Õppetöö keel Eesti keel, vene keel
Õppegrupi suurus 1-4 inimest
Kogumaht 12 akadeemilist tundi
Auditoorse töö tunde 6 akadeemilist tundi (a 45 min)
Juhendatud e-õpe -
Teooriaga lõimitud töövõtete õpe 6 akadeemilist tundi
Juhendatud praktika 4 akadeemilist tundi
Hindelisi töid 1
Hindeliste tööde kestus 2 akadeemilist tundi
Nõuded õpingute alustamiseks

Pediküüri baaskursuse läbimine

Eeldused koolituse läbimiseks Õpingute jooksul on kohustuslik läbida õppekava „Erialane anatoomia, patoloogia ja hügieeni reeglid iluteenuse osutajale“. Soovitav on hügieeniprotseduuride osa läbida enne esimest kontaktõppe tundi, et olla valmis neid protseduure koolituse ajal praktiseerima.
Õppekava eesmärgid Õppija iseseisev toimetulek ohutu aparaadipediküüri teenuse osutamisega kliendile, kasutades aparaati (käsifreesi) pediküüriprotseduurides ja küünte poleerimisel, järgides ohutus- ja tervisekaitsereegleid.
Õppe sisu

Õpingute jooksul käsitletakse järgmisi teemasid teoorias ja praktikas:

  • nõuetekohased hügieeniprotseduurid ilusalongis,
  • aparaadi (käsifreesi, ketta, diski) tööpõhimõte, kasutamise otstarve ja valikuvõimalused töös,
  • pediküür ja jalgade hooldus aparaadi abil,
  • küünte poleerimine aparaadimeetodil.
Õpiväljundid Õppija viib iseseisvalt läbi aparaadipediküüri, kasutades erinevaid otsikuid ning õigeid töövõtteid. Teab, millal on mõistlik aparaadi abi kasutada, milliseid eeliseid see pakub ja mis lisatingimusi tuleb arvestada. Suudab ka kliendile selgitada aparaaditöö eripärasid võrdluses aparaadita pediküüriga, järgib teenuseid osutades hügieenireegleid vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele.
Õppekeskkond          Eesti õigusaktidele vastavad ilusalongi ruumid, kus on iluteeninduseks vajalik sisseseade, materjalid, instrumendid ja hügieeninurk.
Koolitaja(d)  Kaia Liikane, Tea Roosvald, Kristina Burak
Lõpetamise tingimused Koolituse tunnistuse saamiseks tuleb läbida teooriateadmiste kontroll ja teostada 1 hindeline praktiline töö positiivsele hindele.
Hindamismeetod

Hinnatakse kümnepallisüsteemis. Hindamisel võetakse aluseks kategooriad:

  • Töökoha ettevalmistus ja pediküüri läbiviimine vastavalt aparaadipediküüri nõuetele,
  • Aparaadi erinevate otsikute valik ja kasutamine pediküüri ja küünte töötlemise juures,
  • Aparaadi kasutamise õiged ja ohutud võtted pediküüri ja küünte töötlemise juures,
  • Ohutuse tagamine, jäätmete ja kulumaterjali korrektne utiliseerimine, hügieen,
  • Teoreetiline küsimus.

Igas kategoorias on võimalik saada 0-2 palli. Õpiväljundid loetakse saavutatuks, kui õppija saab kokku vähemalt 5 palli (50%).

Iseseisvaid töid võib teha koolituskeskuses või pildistada vastavalt koolitaja antud juhendile ja esitada virtuaalselt.

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning kõigi õppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise korral - tunnistus. Õppekava osaliselt läbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse - tõend koolitusel osalemise kohta.
Õppematerjalid Kooli poolt koostatud konspekt paberkandjal või virtuaalses vormis.

 Uued, 2015 aasta TÄKS alusel koostatud õppekavad. NB! Lehel avaldatud õppekavad ja muu materjal on Leksiko Rahvusvahelise Iluhariduskeskuse omand ja autorikaitse objekt, materjalide loata kasutamine on keelatud.

 

Loe 102 korda

Leksiko Iluhariduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Töötukassa koolitus: tööta ja õpi

Koolitus järelmaksuga

Liisi TS RGB 300x148

 

Ootamatute väljaminekute ja suuremate kulutuste puhul on mõistlikuks abimeheks järelmaks, mille abil saad toote või teenuste eest maksta pikema perioodi jooksul ning osade kaupa. Helista +372 55515281 ja küsi tingimusi või saada küsimus alloleva vormi kaudu

Sisene