fbpx

Õppekorralduse alused

Kirjutas
Hinda artiklit
(4 hinnangut)

Leksiko Rahvusvahelise Iluhariduskeskuse õppekorralduse alused

Koolitusele registreerumine


Koolitustele saab registreeruda, edastades Leksiko Rahvusvahelisele Iluhariduskeskus MTÜ'le oma täisnime, telefoninumbri ja meiliaadressi ning soovi korral ka eelistatud päevad koolitusel osalemiseks. Peale registreerumist saadetakse registreerumise kinnitus koos koolituse toimumise täpse kuupäeva ning kellaajaga õppija e-posti aadressile. Peale kinnituse saamist on õpilane oodatud määratud päeval ja kellaajal koolitusel osalema.

Kui õppijale on koolituse korraldaja poolt saadetud kiri, milles antakse valida erinevate koolituspäevade vahel, peab õppija omakorda telefoni või meili teel kinnitama täpse päeva(d) ja kellaaja(d), millal ta koolitusele tulla soovib.

Vajadusel võib koolituse korraldaja küsida õpilaselt täiendavaid andmeid (isikukood, elukoha aadress jne). Koolitaja ei edasta kogutud isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusega ette nähtud juhtudel.

Täiendkoolitustele saab registreeruda iga soovija, kui õppekavas ei ole märgitud eeldusi õpingute alustamiseks.


Koolituse eest tasumine


Koolituse eest saab tasuda Leksiko Rahvusvaheline Iluhariduskeskus MTÜ arvelduskontole EE151010220221400220 SEB Pangas. Kindlasti tuleb maksekorralduse selgitusse märkida koolituse nimetus ja kui maksja on keegi kolmas isik, siis ka õpilase nimi. Esitatud arve alusel piisab selgituses arve numbrile viitamisest. Juriidilisele isikule ja soovi korral ka eraisikule väljastame arve e-posti teel. Üldjuhul tasutakse arve enne koolituse algust, kui juhatusega ei ole kokku lepitud teisiti. Koolituste eest on võimalik kokkuleppe korral tasuda sularahas koolituse toimumise päeval.


Koolituste ja praktika kestus


Täienduskoolituste kontaktõppe, praktikate ja e-õppe kestust arvestatakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund on 45 minutit. E-õppe, kontaktõppe ja praktikate kogukestus on kirjas iga koolituse õppekavas. Koolituste hinnakirjas on kajastatud kontaktõppe tunnid.

Iga kahe kontaktõppes veedetud akadeemilise tunni jooksul peavad õpilased ja koolitaja tegema vähemalt 10-minutilise puhkepausi, ning pikema kui 6-tunnise koolituse vältel ka ühe vähemalt 30-minutilise söögipausi, v.a. juhul, kui juhatusega on kokku lepitud teisiti. Koolituse korraldaja eeldab, et õpilane tuleb praktikaülesannetega toime mõistliku aja jooksul.


Kui õpilane sai kontaktõppe jooksul praktikaülesannetega valmis ettenähtud ajast varem, lubab koolitaja pärast praktikatöö tulemuste kontrollimist õpilasel ja modellil koju minna.

Iseseisvaid praktilisi töid võib teha kontaktõppe vormis õpperuumides või kaugõppena õpilase kodus. Õpperuumides tehtud iseseisvad tööd vaatab üle ning pildistab kohalolev koolitaja või juhatuse liige. Kodus tehtud iseseisvad tööd peab õpilane pildistama vastavalt koolituskeskusest saadud juhenditele ning esitama elektroonilisel kujul koolitajale ülevaatamiseks ning hindamiseks (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.).

E-õpe toimub Leksiko e-õppe keskkonnas i-Kool.


Koolil on õigus teha koolituste plaanis ja ajakavas muudatusi, mis aitavad kaasa koolituse kvaliteedi tõstmisele. Vajadusel teavitakse koolitustele registreerunuid muudatustest e-posti teel.


Koolitusel osalemine


Registreerunud õpilastel palume koolitusele kohale tulla koos modelliga 10 minutit enne iga koolituse algust. Koolitusele mitteilmumisest palume kirjalikult ette teatada vähemalt 72 tundi enne koolituse algust. Kui õpilane on koolitusele registreeritud, kuid ei ilmu põhjuseta kohale või hilineb üle 45 minuti, loeme registreeritud koolituspäeva toimunuks.

Õpilane peab täpselt järgima koolitaja juhtnööre ning püsima ettenähtud ajakavas. Kui midagi jäi arusaamatuks, peab õpilane kohe esitama koolitajale täpsustavaid küsimusi. Koolitajale küsimuste esitamisel peab õpilane arvestama, et vajadusel lõpetab koolitaja enne temale vastamist teisele õpilasele tööoperatsioonide selgitamise.


Praktikatööde tegemisel peab õpilane koheselt teavitama koolitajat iga tööetapi lõpetamisest. Pärast praktikatöö lõppu tuleb tulemus koolitajale ja vajadusel juhatuse liikmele ette näidata. Õpilane ja modell peavad arvestama, et valmis praktikatööst tehakse foto, koolitusteenuse pakkuja jätab endale õiguse kasutada fotot omal äranägemisel.


Koolitusest loobumine


Kui koolitusele registreerunud õpilasel pole võimalik esimesest koolitusest osa võtta ja ta teatas sellest kirjalikult 72 tundi ette, tagastakse 50% ette makstud koolituse tasust. Teatades esimesest koolituspäevast loobumisest hiljem kui 72 tundi ette tagastatakse 30% ette makstud koolituse tasust. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata ning vajadusel tuleb edasi tasuda ka järelmaksu täies ulatuses.


Modellide leidmine ja neile koolituse toimumise ajast teatamine


Modellid leiab ja lepib nendega koolituse toimumise ajad kokku õpilane ise. Kui modelli kontaktid edastas õpilasele koolituse korraldaja, lepib koolituse ajad modellidega kokku õpilane. Koolituse korraldaja ei saa endale võtta vastutust modellide sobivuse ja kohale ilmumise eest. Praktikatööde läbiviimisel suhtleb õpilane modelliga nagu kliendiga, kuid modelli erisoovide puhul peab õpilane siiski lähtuma koolitaja antud korraldustest.

Koolituse ärajäämine või edasilükkumine


Kool jätab endale õiguse mõjuvatel põhjustel (nt koolitaja haigus) koolituse toimumist edasi lükata. Registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel.

Koolituselt väljaarvamine ja koolituse läbimine

Koolituselt arvatakse välja õppija, kes eirab koolitaja korraldusi:

  • tööohutuse,
  • töötervishoiu,
  • hügieenireeglite täitmise osas,
  • häirib või takistab teiste õppijate õppimist,
  • pole kokkulepitud koolituspäeval koolitusele ilmunud ega sellest ette teatanud 3 korda.

Koolitus loetakse läbituks, kui sooritatud on kõik õppekavas ettenähtud moodulid. Koolituse kogu õppekava läbimise korral positiivsele hindele väljastatakse õppijale tunnistus, millel kajastuvad ka tema soorituste hinded. Koolituse läbimisel osaliselt või puudulikule hindele sooritamise korral väljastatakse õppijale tõend koolitusel osalemise kohta.

Viimati muudetud Neljapäev, 25 Oktoober 2018 23:20
Veel selles rubriigis: « Ostmine ja tellimuse täitmine

Leksiko Iluhariduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Töötukassa koolitus: tööta ja õpi

Koolitus järelmaksuga

Liisi TS RGB 300x148

 

Ootamatute väljaminekute ja suuremate kulutuste puhul on mõistlikuks abimeheks järelmaks, mille abil saad toote või teenuste eest maksta pikema perioodi jooksul ning osade kaupa. Helista +372 55515281 ja küsi tingimusi või saada küsimus alloleva vormi kaudu

Sisene